Ekonomiczna perspektywa

Ekonomia to coś, co sprawia, że świat się kręci. Jej poświęcone są w większości serwisy informacyjne w telewizji, a także prasa branżowa, programy radiowe. To, jak ludzie żyją, ile zarabiają, jak wygląda rynek pracy, ile się wydaje i czy można oszczędzać czy nie to wszystko ekonomia. Ona jest głównym tematem podczas szczytów rządzących wszystkich państw. Tam dyskutowana jest ekonomia na poziomie lokalnym, a także na poziomie światowym, bowiem są one ze sobą bardzo związane. Okazuje się, że planowanie budżetu europejskiego oraz ogólnoświatowych inwestycji, zakładanie funduszy i rozdysponowywanie środków na nich zgromadzonych jest przedmiotem długich, wielogodzinnym dyskusji, tematem debat, seminariów. To godziny spędzone na planowaniu, liczeniu i szukaniu optymalnych rozwiązań.

Dzisiejszy świat bowiem nie jest w najlepszej kondycji. Ekonomia musi być tak planowana i tak realizowana, żeby zredukować różnice między biednymi, a bogatymi. Musi być planowana tak, aby standard życia ludzkiego się podwyższał i byli oni usatysfakcjonowani z tego, ile zarabiają, jak żyją i jaka będzie ich przyszłość. Bowiem ekonomia to także to, jak będą wyglądały nasze emerytury i jaki poziom życia będziemy mieli na stare lata. Wiele państw nie znalazło jeszcze odpowiednich rozwiązań na to.

Ekonomia w naszym życiu

Wielu z nas nie rozumie na czym polega ekonomia, kompletnie nie rozumie branżowego słownictwa i nie ma pojęcia o czym mówią w serwisach ekonomicznych oraz w programach poświęconych finansom światowym.

Ekonomia na światowym poziomie zwłaszcza od niedawna, odkąd nastąpił kryzys, stała się tematem większości rozmów, debat, spotkań polityków. Choć jak się bliżej przyjrzeć, zawsze rozpalała ona ludzi i zawsze była ważnym tematem rozmów. To pojęcie – ekonomia – narodziło się już w starożytności, a później zawsze tematyka ekonomiczna powracała. Często świat po wojnach, zarówno tych światowych, jak i mniejszych trzeba było porządkować, również pod kątem ekonomicznym. Międzynarodowa pomoc, między narodowe inwestycje, pożyczki, dofinansowania i wspólne projekty, dyskusja o walutach i budżetach, wszystko to ekonomia.

Wydawać by się mogło, że wszyscy się na tym znają, bowiem pieniądze to temat nam bliski już od dzieciństwa. Niestety naprawdę dobrych ekspertów, ludzi, którzy naprawdę się na ekonomii znają jest niewielu. Tylko nieliczni są w stanie zmierzyć się z finansami na naprawdę wysokim poziomie i tylko niektórzy potrafią unieść tak dużą odpowiedzialność. Bo wielkie pieniądze to także wielkie ryzyko.

Ekonomia kiedyś i dziś

Ekonomia to dziedzina, która połowie ludzkości wydaje się nudna, a dla drugiej połowy jest bardzo istotna. Okazuje się bowiem, kiedy się bliżej przyjrzymy, to zrozumiemy, że ekonomia jest czymś, co nas bardzo dotyczy. Wszyscy rozmawiamy o pieniądzach i finansach. Czasem są to rozmowy na poziomie lokalnym, dotyczące tylko naszej własnej pracy i naszych własnych zarobków, a także perspektyw. Czasem są to dyskusje na poziomie bardziej ogólnym, dotyczące kryzysu, dotyczące przyszłości świata i sytuacji ekonomicznej państw i wielkich firm.

Ekonomia to coś, o czym czytamy w gazetach, słuchamy programów radiowych i oglądamy serwisy telewizyjne. Obok gospodarki ekonomia jest jednym z najpopularniejszych tematów rozmów polityków. Zwłaszcza podczas różnego rodzaju debat politycznych, np. wśród kandydatów na wysokie stanowiska rządowe. Bowiem to, jak dobrze zarządzać finansami jest bardzo istotną kwestią i olbrzymim sprawdzianem dla każdego przyszłego prezydenta, premiera czy też dyrektora jakiejś placówki. To coś, co zawsze interesuje ludzi. Bowiem światem rządzi jedna prosta zasada: wszystko musi przynosić zyski, bowiem to napędza świat do przodu i przyczynia się do jego rozwoju. Warto, aby było to możliwe przy zachowaniu pewnej etyki i zasad szacunku wobec innych.

Sytuacja ekonomiczna

Ekonomia, jako pojęcie oraz jako cała dziedzina narodziła się jeszcze w starożytności. Wtedy dotyczyła ona szeroko pojętej gospodarności i dbania o swój dom, majątek i dobytek. Jednym szło to lepiej, a innym gorzej. Oczywiście później ekonomia stała się odrębną dziedziną wiedzy i dziedziną, która stała się bardzo istotnym zjawiskiem we współczesnym świecie.

Ekonomia to coś co napędza współczesny świat i wszystko od niej zależy. Tęgie ekonomiczne umysły głowią się teraz nad tym, jak poradzić sobie z kryzysem, bowiem od kilku lat zmaga się z tym cały współczesny świat. Ludzie spotykają się w tej sprawie, odbywają się specjalne sympozja, kongresy, konferencje. Ekonomia to coś, czemu poświęcone są spotkania najważniejszych przywódców europejskich oraz światowych. Coś, co kiedyś było tylko dodatkiem, czymś co dotyczyło tylko gospodarstwa domowego, dziś można zaryzykować takie stwierdzenie, jest najważniejsza dziedziną dla współczesnych. To coś, czemu poświęcone jest większość serwisów informacyjnych i prasy codziennych, to doniesienia, o których codziennie czytają biznesmeni, bankowcy, właściciele firm, ale także wszyscy inni, bo to jak wygląda sytuacja ekonomiczna świata przekłada się na indywidualną sytuację każdego z nas.

Dlaczego warto być ekonomistą?

Ekonomia, czyli coś, co funkcjonuje w rzeczywistości społecznej już od starożytności napędza współczesny świat obecnie bardziej niż zawsze. Kryzys, który zapanował najpierw w Ameryce, a potem na całym świecie przewrócił do góry nogami całą światową ekonomię. Do dziś wszyscy specjaliści i najbardziej wykształceni ekonomiści głowią się, jak pokonać kryzys.

Paradoksalnie nadal ekonomia jest najbardziej popularnym kierunkiem studiów i bardzo wielu młodych ludzi decyduje się na podejmowanie właśnie studiów ekonomicznych. Ekonomia jest bowiem bardzo złożoną, ciekawą dziedziną, gwarantująca w przyszłości stabilny i dobrze płatny zawód. Na całym świecie poszukuje się dobrych ekonomistów. Nie tylko po to, aby pomóc światu wyjść z kryzysu. Chodzi także o to, aby dzięki skończeniu studiów ekonomicznych dobrze prowadzić swój własny interes. Bowiem do tego także przydaje się ekonomia. W końcu geneza powstania tego terminu w starożytności wiązała się z gospodarnością i z odpowiednim zarządzaniem swoim własnym gospodarstwem domowym, więc łatwo się domyślić, że do tego ekonomia przydaje się także dzisiaj. To z pewnością dobre, solidne wykształcenie i kiedy myślimy o studiach dla siebie, nawet podyplomowych, albo o studiach dla naszego dziecka, powinniśmy się zdecydować na ekonomię.