Kryzys

Społeczne niezadowolenie

Społeczne niezadowolenie

Szalejący w Europie kryzys spowodował znaczne obniżenie się poziomu życia. Młodzi ludzie skończywszy nawet prestiżowe uczelnie i znający języki obce mają problem ze znalezieniem pracy. Dodatkowo, politycy nie są w stanie wprowadzić ratujących sytuację reform. Obywatele mają wrażenie, że zostali sami ze swoimi problemami, a rządzący dbają bardziej o banki i duże instytucje, niż o nich.

Czytaj dalej

Bezrobocie – skutek kryzysu

Bezrobocie – skutek kryzysu

W skutek światowego kryzysu gospodarczego upadło wiele firm, a te, które przetrwały musiały zredukować liczbę zatrudnionych osób w trosce o swoją kondycję finansową. Od czasu wybuchu kryzysu liczba bezrobotnych w naszym kraju wzrosła, zwłaszcza, wśród młodych osób. Świeżo upieczeni absolwenci wyższych uczelni nie są już atrakcyjnymi pracownikami – nie posiadają doświadczenia zawodowego, a zdobyta na studiach wiedza często jest bezużyteczna dla przyszłego pracodawcy.

Czytaj dalej

Kryzys w Grecji

Kryzys w Grecji

Europejskim państwem, gdzie, do tej pory, kryzys przebiega w najbardziej dramatyczny sposób jest bez wątpienia Grecja. Ze względu na to, że jest ona członkiem Unii Europejskiej, jej stan ma wpływ na całą wspólnotę. Gdy sytuacja zbliżała się do krytycznej, nie brakowało gorzkich komentarzy o tym, że Grecja nie spełniała w pełni kryteriów, by wstąpić do Unii oraz że rządzący przez długie lata nie potrafili zapanować nad sytuacją, a nawet świadomie pozwalali na rosnące zadłużenie.

Czytaj dalej

Wpływ kryzysu na społeczeństwo

Wpływ kryzysu na społeczeństwo

Pogorszenie się sytuacji materialnej społeczeństwa niesie za sobą wiele negatywnych skutków. Brak poczucia stabilizacji oraz niemożliwość zaplanowania przyszłości sprawiają, że obywatele nie ufają politykom i są w stanie zorganizować się, by wymusić zmianę władzy. Niestety, niespokojne czasy, takie jak czasy obecnego kryzysu gospodarczego, sprawiają, że ludzie są podatni na populistyczne hasła i teorie, których wcielenie w życie nie jest możliwe.

Czytaj dalej

Wpływ sytuacji ekonomicznej na życie każdego z nas

Wpływ sytuacji ekonomicznej na życie każdego z nas

Brak perspektywy awansu i ciągły strach przed zwolnieniem, w połączeniu z rosnącymi cenami oraz brakiem możliwości zaplanowania przyszłości sprawiają, że wielu z nas odczuwa ciągłe podenerwowanie, strach, a nawet wpada w depresję. Są to tak zwane społeczne koszty kryzysu – społeczeństwo traci wiarę w rządzących i spada poziom zadowolenia z życia.

Czytaj dalej

Zła sytuacja w budownictwie

Zła sytuacja w budownictwie

Jednym z sektorów, który najboleśniej odczuwa skutki kryzysu jest bez wątpienia budownictwo i szeroko rozumiany rynek nieruchomości. W dużych miastach nierzadkim widokiem są nowoczesne apartamentowce, w których nikt nie mieszka. Powodem braku zainteresowania takim lokalami jest oczywiście fakt, że pogorszyła się sytuacja materialna obywateli.

Czytaj dalej