Obligacje – czas trwania kupna

Bardzo wiele ludzi inwestuje swój kapitał na bardzo wiele różnych sposobów. Zakładają lokaty, konta oszczędnościowe albo kupują papiery wartościowe. Jednym z istniejących rodzajów papierów wartościowych są obligacje. Osoby, które interesują się pomnażaniem swojego zysku na pewno są rozeznane w takim temacie. Decydując się na obligację, musimy wziąć pod uwagę czas, na jaki chcemy się zdecydować.

Jeżeli myślimy o obligacji krótkoterminowej, to taka obligacja będzie trwać okres jednego roku. Jeżeli chcemy mieć obligację na czas dłuższy niż jeden rok, a maksymalnie pięć lat, to nasza obligacja będzie nosić miano obligacji średnioterminowej. Osoby, które chcą zdecydować się na jeszcze dłuższy czas wykupu obligacji, mają do dyspozycji obligacje długoterminowe, które wynoszą powyżej pięciu lat. Istnieje jednak inny rodzaj obligacji, jakim jest obligacja wieczysta. W tym przypadku obligacja nigdy nie ulegnie wykupieniu.

Obligacje mogą mieć również jeden termin, kiedy można je wykupić albo i kilka takich terminów. W przypadku tej pierwszej, nie można wykupić jej przed okresem zapadalności. Jeżeli nie satysfakcjonuje nas ani pierwszy rodzaj obligacji, ani drugi, to możemy skorzystać wtedy z obligacji, które posiadają możliwość przedłużenia okresu wykupienia. Ponadto, obligacje mogą być zamienne – można wtedy zamienić je po prostu na akcje firmy, wymienne oraz subskrypcyjne. Emitować obligacje mogą instytucje finansowe, również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty posiadające osobowość prawną.

.