Powszechna Kasa Oszczędności

Jednym z najstarszych banków w Polsce jest bez wątpienia Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, powstały w 1919 roku. Niegdyś znany był jako Pocztowa Kasa Oszczędności. Do życia powołał go naczelnik Józef Piłsudski. Celem banku było wprowadzenie do obiegu polskiego złotego zamiast marki. Dyrektorem banku został mianowany Hubert Linde. W późniejszym czasie przez bardzo długi czas funkcję tą sprawował Henryk Gruber.

Pierwsza siedziba banku znajdowała się w Warszawie. Dopiero wraz z upływem lat utworzono pierwsze oddziały. Mieściły się one w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach oraz we Lwowie. W 1920 roku bank zyskał osobowość prawną i stał się instytucją. Wszyscy pracownicy Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski byli zrzeszeni w Zrzeszeniu Pracowników. Koła znajdowały się przy każdym większym oddziale.

Warto wiedzieć, że bank podczas okupacji niemieckiej był pod rządami niemieckim. Później przestał funkcjonować. Działalność banku została wznowiona w 1945 roku. Po jakimś czasie PKO wzbogacono o rachunek oszczędnościowy dla osób fizycznych. Wszystko funkcjonowało w strukturach Narodowego Banku Polskiego. W 1987 roku PKO stał się samodzielnym bankiem.

W 2000 roku przekształcono go w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Kapitał własny spółki to 1,2 mld zł. PKO Bank Polski jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2004 roku tworzy WIG20. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski jest grupą kapitałową. W jej skład wchodzą między innymi PKO Leasing, PKO BP Finat, Bankowe Towarzystwo Kapitałowe, Kredobank, PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne.

.